© Foto door Fred van Bergeijk

Het stappenplan voor initiatiefnemers

Wil jij graag een track bij jou in de buurt en heb jij de gemeente nodig om jou te helpen? Dan is het belangrijk dat je met een goed plan bij de gemeente aanklopt. Hieronder vind je een stappenplan dat jou kan helpen op weg naar succes.

1. Creëer draagvlak

Denk na waarom je een track wilt en wat je precies wilt. Als je dit duidelijk hebt kun je anderen betrekken bij jouw idee.

Samen sta je sterk. Hoe meer mensen jouw idee ondersteunen, hoe groter de kans dat je het echt voor elkaar gaat krijgen. Een eerste stap is om een projectgroepje te vormen met 4-6 mensen. Samen de kar trekken gaat makkelijker en sneller dan alleen. Denk goed na over de mensen in jouw projectgroepje. Hier zou je bijvoorbeeld ook al een buurtsportcoach of wijkmanager voor kunnen vragen.

Daarna is het zaak om zoveel mogelijk mensen jullie idee te laten steunen. Een paar tips voor het creëren van draagvlak:

 • Lokaliseer de doelgroep en licht ze in;
 • Deel jouw idee me zoveel mogelijk mensen;
 • Maak jouw draagvlak zichtbaar, bijvoorbeeld door handtekeningen, een online petitie (www.petities.nl) of likes op een Facebookpagina;
 • Houd rekening met de belangen van anderen;
 • Maak gebruik van verenigingen en hun waardevolle ingangen bij verschillende instanties;
 • Maak een communicatieplan voor het onderhouden van het draagvlak.

2. Doe onderzoek

Een aantal zaken kun je zelf al onderzoeken voordat je de volgende stap zet.

 • Behoefte: soms is het handig of zelfs gewenst/vereist om een behoefte-onderzoek te doen. Hiermee kun je nauwkeurig in kaart laten brengen welke behoefte er is aan de aanleg van een track. Een van de partijen die dit voor jou zou kunnen doen is CityLegends (website in het Engels, maar contact in het Nederlands).
 • Locatie: zoek een aantal geschikte locaties voor jouw track. Zo maak je de keuze voor de eindbeslisser makkelijker. Het is handig om hierbij ook naar de bestemmingsplannen van jouw gemeente te kijken. Zo kun je zien waar een bepaald stuk grond voor bedoeld is.
 • Kosten: een eerste indicatie van de kosten is ook handig voor de eindbeslisser. Wij hebben al een kort overzicht voor je gemaakt. Wil je een preciezere indicatie, dan kun je het beste contact opnemen met een van de trackbouwers in Nederland.
 • Beleidsplannen: het helpt als jouw idee aansluit op de beleidsplannen van jouw gemeente. Hier kun je in jouw plan al rekening mee houden. Dit kan bijvoorbeeld gaan over een beweegvriendelijke omgeving, inrichting van openbare ruimte, gezondheid of sport.

3. Plan uitwerken

 • Jouw idee: Licht jouw idee zo helder mogelijk toe. Wat wil je precies en wat komt er allemaal bij kijken. Hier kun je ook iets schrijven als je al een locatie op het oog hebt.
 • Aanleiding: Wat is de reden dat jij een track wilt? Wil je een baantje waar je gewoon zelf op wilt rijden, of zie je het als middel om meer kinderen in beweging te krijgen of meer vriendjes te ontmoeten?
 • Visie/doel: Omschrijf het doel van jouw idee. Het werkt daarbij versterkend als jouw idee een probleem oplost dat past bij de speerpunten uit de beleidsplannen van jouw gemeente.
 • Doelgroep: Geef duidelijk aan voor wie jouw track is bedoeld en hoe groot deze groep is.
 • Draagvlak: Maak duidelijk dat jij niet de enige bent met dit idee.
 • Taakverdeling: Hoe zie jij het voor je wie wat gaat doen? Zijn er bijvoorbeeld professionals nodig om de track te bouwen en welke rol kun je zelf spelen?
 • Toekomst: Het is belangrijk om inzicht te geven in het project nadat de track is opgeleverd, bijvoorbeeld over het onderhoud en het gebruik in de toekomst.
 • Financiën: Geef een goede indicatie van de kosten van de track die jij wilt en ook hoe jij die kosten wilt realiseren. Daarvoor zijn verschillende opties. Die hebben wij hier voor je op een rijtje gezet.

Tip: veel trackbouwers in Nederland helpen jou graag bij het ontwikkelen van je plan en gaan zelfs met je mee in gesprek met de eindbeslisser.

4. Start je route richting eindbeslisser

Jij wilt dat jouw plan zo snel mogelijk bij de eindbeslisser terecht komt. Je wilt jouw plan daarom presenteren aan de gemeenteraad (of raadslid) of een wethouder. Zij kennen de weg en kunnen binnen de gemeente jouw plan helpen realiseren.

Vaak kun je via de website van de gemeente in contact komen met de wethouder (of zijn/haar secretariaat) en de gemeenteraad. Benader de wethouder die voor jou het meest relevant is, met bijvoorbeeld Sport of Ruimtelijke Ontwikkeling in zijn/haar portefeuille.

Als het lastig blijkt om direct met een raadslid of de wethouder in contact te komen, dan kun je dit ook proberen via een tussenstap. Een buurtsportcoach of wijkmanager kan daarin wellicht iets voor jou betekenen.

Aan de gemeenteraad/wethouder stuur je een nette brief over jouw idee, met jouw plan daar aan toegevoegd.

Een aantal tips voor jouw brief:

 • Noem duidelijk waarom jij een pumptrack wilt
 • Maak duidelijk wie dit nog meer willen
 • Vertel dat je al e.e.a. hebt onderzocht ter voorbereiding en verwijs naar jouw plan
 • Geef een aantal voorbeelden van succesvolle projecten, zoals bijvoorbeeld in Harderwijk.