Financiering

Voor het aanleggen van een track heb je materialen, machines en in veel gevallen ook professionals nodig. Zeker als je het goed wilt doen. Al deze benodigdheden zorgen voor kosten, waarbij de hoogte van deze kosten onder andere bepaalt wordt door het type track, de locatie, de afmetingen en het doel van de track.

Ben je op zoek naar de kosten van de verschillende tracks? Kijk dan hier.

Er zijn verschillende manieren om de financiering voor een nieuwe track rond te krijgen.

Eigen vermogen 

Beschik je over eigen vermogen? Dan ben je minder afhankelijk van andere geldschieters en kun je vaak direct aan de slag. Voor de kleinere tracks zoals een lokale crossbaan is het inbrengen van eigen vermogen soms voldoende, maar bij de grotere tracks is er vaak meer voor nodig om een track te realiseren.

Sponsoring

Het is mogelijk om (een deel van) de kosten te laten sponsoren. Zeker wanneer het om een grotere track gaat is sponsoring vaak noodzakelijk. In ruil voor promotie kun je bedrijven en/of organisaties vragen om een financiële bijdrage. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bord langs de track waar hun logo op staat. Tegenwoordig zijn er zelfs mogelijkheden om het logo op de baan te laten drukken. Hoe creatiever je bent, des te meer er vaak mogelijk is bij sponsoring!

Crowdfunding

Crowdfunding is een veelgebruikt middel om aan geld te komen. Heb je een tof idee? Dan zijn er vaak wel mensen die financieel willen helpen. Bij crowdfunding vraag je een (grote) groep mensen om een (kleine) financiële bijdrage. Als er maar genoeg mensen zijn die meedoen, dan is elk bedrag te realiseren.

Subsidie 

In veel gevallen wordt er bij de aanleg van een nieuwe track gebruik gemaakt van een subsidie. Een subsidie is een bijdrage van de overheid of een niet-commerciële organisatie ten gunste van een project. Een subsidie kun je aanvragen bij een gemeente, provincie en/of een fonds. Aan een subsidie zijn in veel gevallen voorwaarden verbonden, bijvoorbeeld dat de nieuwe track voor iedereen toegankelijk moet zijn of dat er bepaalde activiteiten georganiseerd moeten worden om de track te promoten.

Het kan ook voorkomen dat een subsidie een deel van de totale kosten dekt en dat er door bijvoorbeeld sponsoring ook een deel gedekt moet worden.

Afhankelijk van het doel zijn verschillende subsidies interessant voor het aanleggen van een nieuwe track. Het is verstandig daar goed op te oriënteren. Informatie over subsidies vind je vaak op de website van de desbetreffende organisatie.

Voorbeeld

Speciaal in het kader van het WK BMX was er in 2020 een subsidie beschikbaar gesteld door de Provincie Gelderland voor het aanleggen van pumptracks.

Tip: subsidies voor pumptracks vallen bij gemeentes vaak onder de noemer ‘sportieve buitenruimte’.