Welk onderhoud komt er kijken bij een track?

Als er een nieuwe track is aangelegd wil je natuurlijk ook dat deze in goede staat blijft. Dat is belangrijk voor het niveau van de track, maar ook voor de veiligheid. Je moet een baan dus goed onderhouden. Per type track verschilt het onderhoud. Dit heeft vooral te maken met de toplaag van de track.

Verhard

Een track met een verharde toplaag vergt het minste onderhoud. Zo is een pumptrack van beton of asfalt heel onderhoudsvriendelijk. Daardoor is deze heel geschikt om in een openbare ruimte te plaatsen, zodat iedereen er gebruik van kan maken.

Half verhard

Tracks met een half verharde toplaag, bijvoorbeeld van gralux, zijn kwetsbaarder dan verharde tracks. Gralux is een stabiele ondergrond, maar is slecht waterdoorlatend. Hierdoor kan een track bij veel regenval kwetsbaar worden. Goede afwatering is dan ook erg belangrijk. Het is in het algemeen niet aan te raden bij natte omstandigheden op deze tracks te rijden.

Ook bij valpartijen of overmatig gebruik kan de track schade oplopen. Dit zal zo snel mogelijk gerepareerd moeten worden. De track is op een beschadigde plek extra kwetsbaar, waardoor de schade snel groter wordt.

Voor dit onderhoud is speciaal gereedschap nodig, zoals een wals. Om de toplaag sterk te krijgen moet het materiaal verdicht worden. Dit moet door het materiaal te walsen.

Onverhard

Bij een track met een onverharde toplaag, zoals een Freestyle track, is nog meer onderhoud nodig. Deze ondergrond is erg gevoelig voor regenval, waardoor de jumps vaak met plastic folie worden afgedekt als de track niet gebruikt wordt.

Aanpassingen BMX-banen

Om de banen op het vereiste niveau te houden, is het wenselijk om minimaal een keer per twee jaar de baan te wijzigen.