De rol van een gemeente

In veel gevallen is een gemeente nauw betrokken bij de realisatie van een nieuwe track. Hierbij kan het gaan om de locatie, een vergunning en/of de financiering. Zo kan een gemeente een stuk grond ter beschikking stellen voor de realisatie voor een nieuwe track en ook (een deel van) de kosten betalen. Als je wilt dat de gemeente jou hiermee helpt, dan kun jij het beste jouw plan presenteren aan de gemeenteraad (of raadslid) of aan een wethouder.

Gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van een gemeente. De gemeenteraad bepaalt het beleid en neemt de belangrijkste beslissingen over bijvoorbeeld geld en de gemeentelijke wetten

De gemeenteraad bestaat uit raadsleden. Zij verzamelen ideeën bij inwoners, ondernemers en organisaties. Daarna discussiëren ze hierover in een commissievergadering en nemen besluiten in de raadsvergaderingen. Daarnaast controleert de gemeenteraad of de afspraken worden nagekomen.

Bekijk hier een korte video over de rol van de gemeenteraad.

Wethouder

De wethouders en de burgemeester besturen de gemeente. Ze zijn samen het college van burgemeester en wethouders (college van B&W). Het college van B&W is het dagelijks bestuur van een gemeente en zij voeren de besluiten van de gemeenteraad uit.

Iedere wethouder heeft zijn eigen taakgebied, bijvoorbeeld sport of ruimtelijke invulling. De wethouder komt op voor de belangen van zijn taakgebied. Ze gaan hierover ook in gesprek met bewoners, bedrijven en organisaties.

Contact

Vaak kun je via de website van jouw gemeente in contact komen met de gemeenteraad en de wethouders. Als het lastig blijkt om direct met de gemeenteraad of de wethouder in contact te komen, dan kun je dit ook proberen via een tussenstap. Een buurtsportcoach of wijkmanager kan daarin wellicht iets voor jou betekenen.