Stappenplan bouwproces

Het aanleggen van een track is een serieus proces. Je kunt niet zomaar ergens een aantal bulten neerleggen. Met name voor het resultaat op lange termijn is een goed proces van belang. Dit vergt een goede voorbereiding en professionele uitvoering. De duur van het daadwerkelijke proces varieert van enkele weken tot meerdere maanden. Dit hangt af van vele factoren, zoals het type baan, de afmeting, de locatie en de voorbereidingen die al gedaan zijn. Van start tot finish ziet een bouwproces er in grote lijnen als volgt uit: 

1. Inventarisatie

De wensen van de opdrachtgever/initiatiefnemers worden nauwkeurig besproken, zodat het eindproduct volledig naar wens is en het proces zo strak mogelijk verloopt.

2. Locatie bezichtiging & bodemonderzoek

Is de locatie klaar voor gebruik of moeten er bijvoorbeeld nog bouwwerken of bomen verwijderd worden? Dat heeft invloed op de duur van het bouwproces. De ondergrond heeft ook veel invloed op het bouwproces. Zo vraagt bijvoorbeeld zandgrond een andere aanpak dan veengrond.

3. Ontwerp en prijsvorming

Op basis van de wensen en mogelijkheden wordt een passend ontwerp gemaakt, met bijbehorende kosten. Dit begint met een ruwe schets en eindigt met een definitief ontwerp.

4. Werkvoorbereiding

Voordat er gestart kan worden met de bouw moeten er een aantal zaken voorbereid worden. Er wordt een gedetailleerde planning gemaakt en de benodigde materialen worden besteld.

5. Ruwbouw

De eerste lijnen van de track worden uitgezet, gevolgd door opbouwen, profileren en shapen van de fundatie.

6. Toplaag

De toplaag is uiteindelijk bepalend voor de kwaliteit van de track. Dit moet goed gebeuren om toekomstig onderhoud te minimaliseren.

7. Afwerkfase

Nadat de track helemaal gereed is wordt de omgeving afgewerkt zodat deze veilig en netjes is. Ook kan in deze fase bijvoorbeeld beplanting rondom de track worden aangebracht.

8. Certificering

Voor veel tracks is het noodzakelijk dat er bepaalde keuringen of keurmerken worden aangevraagd. Zodra dit gereed is, is de track klaar voor gebruik!